Skip to content

Ekip la

Lidè Ekip la ak Chèf Envestigatè a: Julia Prest (jtp22@st-andrews.ac.uk)

Asistan-rechèchè: Sean Heath, Sarah Townshend ak Bram van Leuveren

Enjenyè lojisyèl: Swithun Crowe ak Mary Woodcock Kroble

Kat jewografi: Duncan Stewart

Tradiksyon: Hélène Sicard-Cowan (Fransè); Haitian Creole Language Services ak Anne McConnell-Wisskirchen (Kreyòl)